Bozok Bilim Şenliği


Bilimi etkin bir şekilde kullanan ülkeler ekonomik, teknolojik, politik ve sosyolojik alanlarda diğer ülkelere karşı rekabet avantajı kazanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de bilimin geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar belli bir kitle yerine toplumun tüm kesimlerine hitap etmeli ve herkesin işbirliği içerisinde dâhil olabileceği ortak çalışma alanları oluşturulmalıdır.

Bu çerçevede Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde bu projenin hazırlanılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yozgat şehir meydanında kurulacak atölyelerde ahşap teknolojileri, elektronik atölyeleri, robotik ve kodlama,3D modelleme, veli eğitim ve etkinlikleri, bilimsel deneyler, astronomi ve uzay, sanat atölyeleri gibi alanlarda etkinlikler, gösteri deneyleri ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Video Tanıtım


Vizyonumuz


"Öğrencilerin, yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları yoluyla, bilgi, teknoloji ve yaratıcı çözüm üreten, insanlığın gelişimine katkı sağlayan, araştırmacı, özgün, etik ve estetik değerlere sahip, geleceğin liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olmalarına katkı sağlamaktır."

Vizyonumuz

Misyonumuz


"Öğrencilerin merak duygularını,yaratıcı bakış açılarını,öğrenme arzularını güçlendirerek , onların yaparak yaşayarak birbirinden farklı alanlarda ilgi sahibi olmalarını sağlamak."

Misyonumuz